Din bokföring i trygga händer!

Vi hjälper både företag och privatpersoner. Kontakta oss för en konsultation.

I bokslutet sammanställs bokföringen för räkenskapsåret. Vilken typ av bokslut som ska upprättas beror bland annat på företagsform och företagets omsättning. Med vår hjälp får du fram årets balans- och resultaträkning samt årsbokslutet inlämnat till revisor och bolagsverket i förekommande fall.

Kontakta oss
Bokföringshuset
Älvgatan 11
652 25 Karlstad
054-14 55 62
info@bokforingshuset.se