Nyttiga länkar

Alla Bolag
www.allabolag.se

Bankgirot
www.bankgirot.se

Bokföringsnämnden
www.bfn.se

Bolagsverket
www.bolagsverket.se

Datainspektionen Inkassolagen
www.datainspektionen.se/lagar/ikl.shtml

FAR
www.far.se

Forex Valutaomvandlare
www.forex.se/sv/Valuta/Omvandlaren/

Kronofogdemyndigheten
www.rsv.se/kronofogden

Myndighetsinformation (info och tjänster från myndigheter)
www.verksamhet.se

Nyheter om ekonomi, skatt och redovisning
www.ekonomi-info.nu

Patent- och registreringsverket
www.prv.se

Plusgirot
www.plusgirot.se

Redovisningsrådet
www.redovisningsradet.se

Revisorsamfundet
www.revisorsamfundet.se/srs.cs

SO- Arbetslöshetskassornas Samorganisation
www.samorg.org

SRF
www.srfkonsult.se

Skatteverket
www.skatteverket.se

Skatteverkets kalender
www.rsv.se/skatter/kalender/main.html