Tjänster

Bokföringshuset erbjuder en rad tjänster. Allt från löpande bokföring till hjälp att starta-eget.

– Bokföringstjänster
– Fakturering
– Kundreskontra
– Leveransreskontra
– Betalningsbevakning
– Starta eget
– Löner
– Skattedeklarationer
– Årsbokslut
– Årsredovisningar
– Bolagsdeklaratiioner
– Olika registreringsärenden
– Kontakter med Bolagsverket

Bokföringshuset samarbetar dessutom med skattekonsulter och revisorer.

PRIVATKUNDER

Även privatpersoner som behöver ekonomisk hjälp och rådgivning kan anlita Bokföringshuset, exempelvis när det gäller skattedeklarationer i samband med aktie- och fastighetsaffärer.